lørdag den 30. november 2013

Ny konstituering i Dragør

PRESSEMEDDELELSE

Tilbud om ny konstituering i Dragør Kommune


De Konservative, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i Dragør Kommune har den 29.November 2013 fremsendt en skrivelse til Venstre i Dragør.

Partierne finder, at Dragør Kommune står over for store udfordringer i de kommende år med løsning af helt konkrete opgaver, samtidig med at finansloven kræver stram økonomisk styring i Dragør.

Derfor finder partierne, at Dragør bør ledes af landspolitiske partier, hvorfor vi i vores skrivelse af29 november 2013 har tilbudt Venstre borgmesterposten. Øvrige poster fordeles partierne imellem.

Partierne forventer, at der i weekenden vil pågå drøftelser mellem partierne.

For yderligere information kan følgende kontaktes.

Kenneth Gøtterup, tlf. 26301860

Allan Holst, tlf. 22800083

Morten Dreyer, tlf. 28727394Dragør den 30.november 2013.


Kenneth GøtterupAllan HolstMorten Dreyer
Konservative SocialdemokraterneDansk Folkeparti

tirsdag den 26. november 2013

Betaler vi for digte eller for åbne grænser

I aften vil Yahya Hassan oplæse sine digte i Vollsmose.
Det vil ske under massiv politibeskyttelse, da digteren flere gange er blevet truet på livet på grund af sin markante kritik af visse dele af indvandrermiljøet i Danmark.
Fyns Politiforening vurderer, at sikkerhedsforanstaltningerne vil komme til at koste politiet mindst en million kroner.
Men helt ærligt. Det er ikke hans oplæsning, som koster kassen.
Det er regeringens forfejlede indvandring, som koster.
Det er den, som Danmark skal betale for.
Åbne grænser koster.

søndag den 24. november 2013

Konstitueringsaftale i Dragør

Dansk Folkeparti er særdeles glad for den aftale, som A, C og DF har indgået.

Det er en aftale som er grundig, gennemtænkt og med en tidshorisont, så vi ikke risikerer at tingene flyder, som man har set tidligere.


http://www.konservative.dk/~/media/Valgkredse/koebenhavnsstorkreds/dragoer/Dokumenter/Valg2013/MX-5112N_20131124_210641.ashxMorten Dreyer

onsdag den 20. november 2013

Tak til vælgerne.

Kæmpe tak til 1.023 DF-vælgere

Dansk Folkeparti fordoblede sit mandattal ved valget i Dragør. Derved blev både Morten Dreyer og Birger Larsen valgt.

Ved valget blev byrådet splittet op i små grupper: A: 3, C: 3, T: 3, V: 3 og derpå AL: 1 og DF: 2.
Det gjorde mulighederne for konstitueringen legio, hvor der skulle være mindst 3 partier til et flertal.
Det gav særdeles mange muligheder, som blev afprøvet gennem nattetimerne.
I en lille pause, hvor to andre partier tog en tørn i verbal udveksling, gennemregnede vi i DF mulighederne for bare de 5 reelle partier. Et flertal på 8 giver 20 forskellige muligheder for en konstituering. De fleste af dem seriøse bogstavskombinationer.

Teknisk Valgforbund

Før Valgkampen indgik DF i et teknisk valgforbund, som Venstre kaldte det, imellem DF, LA og V. Aftalen var klar. Når mandattallet var kendt, lovede vi at tage en drøftelse internt om mulighederne for en borgerlig borgmester.
Med ialt 5 mandater i fællesskab lå det ikke lige til højrebenet.
Derfor blev de næste timer brugt på sonderinger med alle partierne, alt imens parterne flyttede rundt blandt lokaler på Rådhuset.
Man må sige, at en masse ikke- muligheder blev klarlagt. Omkring kl 03:00 forlod Venstre et møde med DF og et andet parti med bemærkningen om, at de nu ville søge en aftale med andre.
Fair nok. Det var Venstres frie valg. 30 minutter senere valgte DF at give håndslag til Soc og Kons om en konstituering.

Resultatet blev for at sige det på Jysk, ikke så ringe for os. Vi fik stort set alt hvad vi pegede på. Så meget, at jeg alvorligt overvejer at flytte postadresse til Rådhuset.

Birger Larsen vil efter nytår repræsentere Dragør i HOFORs bestyrelse, som er det fælleskommunale vand og kloaksamarbejde, samt i ResourceCenter Amager, det tidligere forbrændingsanlæg ved Lynetten. Samt medlemskab af Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg vil få en række spændende nye opgaver som formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af økonomiudvalget, af Børne og Kulturudvalget, og af Teknik og Miljøudvalget.
Her vil en række nye opgaver presse sig på.
Bedre busdrift, skolereform, svømmehal, ældreservice og Havnen. Dertil erhvervs og bolig udvikling for bare at nævne et par stikord.mandag den 11. november 2013

Krig og Mudderbrydning har regler

"Der er regler for krig
Og der er regler for mudderbrydning.

Men politik har ingen regler". Det er et citat fra tidligere præsidentkandidat Ross Perot, som stillede op i 1992 og 1996.
Texaneren Perot var ellers kendt for at være en særdeles robust forretningsmand indenfor IT.
Men han led nederlag i politik.
Det er som at opleve Amagerlisten.
De har et politikpunkt og en opfattelse af virkeligheden. Og ligemeget hvor tit de bliver oplyst om vilkårene i Jernindustrien, så holder de en kort pause, og fremturer derpå igen.

Deres evige mantra er, at der kan spares 100 mio på Dragør Rådhus ved en sammenlægning.

Det er absurd. Der er 98 ansatte på rådhuset.

Men de har et slogan, som de fremfører med begge ben solidt plantet i den blå luft.

Det er iøvrigt morsomt at se, at Tårnby bruger 10 procent mere på administration pr borger, end Tårnby gør i 2013.
En sammenlægning vil koste mere i administration.

Trojka i Dragør med DF i midten

Trojkaen i Dragør


På fire år har Dragør udviklet sig fra en økonomisk katastrofe i 2010, til en kommune med orden i økonomien og 100 millioner i kommunekassen.

Men så kom DF i byrådet og fik skabt et fastflertal af S og V med DF som formideleren i midten mellem de røde og blå.

Siden 2010 har vi oplevet noget nyt i Dragør.
Vi har for første gang i mandsminde haft et fast flertal.
Som ser på opgaverne.
Som ser på mulighederne.
Og som derpå i fællesskab beslutter os for handling.


Trojkaen i Dragør

På fire år har Dragør udviklet sig fra en økonomisk katastrofe i 2010, til en kommune med orden i økonomien og 100 millioner i kommunekassen.
En kommune hvor administrationen i dag er væsentligt lavere end i Tårnby.
Da DF kom i byrådet i 2010 viste det sig, at det tidligere byråd havde efterladt et kæmpestort skjult underskud, som ministeriet krævede inddækket inden 90 dage. Det var kravet.
Dansk Folkeparti dannede sammen med Socialdemokraterne og Venstre en trojka, hvor vi i fællesskab vendte skuden. 
Det var et lille flertal, da jeg med beklagelse oplevede, at både Liste T og de konservative valgte at stå udenfor genopretningen. De ønskede ikke at få snavsede hænder med de voldsomme ændringer, hvor vi måtte sige farvel til rigtig mange dygtige og loyale medarbejdere.
Da ændringerne var på plads, var de fire nedslidte skoler næste punkt. Her kunne vi se, at der straks skulle renoveres for 15 mio på de fire skoler og det samme beløb i de kommende år.
Derfor valgte vi tre partier at gennemføre den skole reduktion, som havde været et varmt debat emne gennem 30 år.
Nu er skolebyggeriet gået i gang, hvor vi om et år kan indvi en 3-spors skole, hvor hele skolen ombygges, så også eksisterende klasselokaler forstørres fra 45m2 til 75m2. Dertil kommer en række mindre grupperum, så skolen bliver forberedt til den kommende skolereform.

De kommende år.

Dansk Folkeparti vil fortsætte samarbejdet, så vi kan løse de kommende opgaver, som efter vores stærkt forbedrede økonomi er blevet muligt.
I de første tre måneder skal både Havnens udbygning og Svømmehallen sættes i gang. Dertil skal vi hjemtage en række sundhedsopgaver fra Tårnby i forbindelse med ændringer i Det Forpligtende Samarbejde.
Vi skal have legepladserne ved skoler og daginstitutioner renoveret. 

Den kommende Skolereform. DF har foreslået, at der snarest nedsættes et såkaldt Paragraf 17, stk. 4 Udvalg med opgaven, at stå for at gennemføre den kommende skolereform. Et sådant udvalg består af politikere og embedsmænd samt repræsentanter for interesseorganisationer, såsom lærernes, pædagogernes. Dertil forældre repræsentanter. Tidshorisonten for udvalget er mindst tre år, anslår DF.

Dertil kommer de utallige mindre opgaver, som et nyt erhvervsområde ved Slørvej og en ændring til alm boligområder af Rosenlund, Militærvej og Møllevang.
Ældre området skal gennemgås. Er det af den standart, som vi ynder at tro det er, eller skal det forbedres væsentligt? DF tror, at der er behov for store forbedringer.

DF vil fortsætte med at være bindeledet imellem partierne for at viderføre den stramme økonomiske styring, som er betingelsen for vores investeringer.
Det har vi gjort succesrigt gennem de sidste 4 år. 
Og det vil vi med forøget styrke gøre i den kommende valgperiode.
Så vi anmoder om din stemme, så vi med større styrke kan kæmpe for et godt Dragør.


Dansk Folkeparti i Dragør
Morten Dreyer

fredag den 8. november 2013

Tænk om.......

Det bliver vel først rigtigt godt for plejehjemmet, når personalet skal sørge for at 92 årige Peter Jensen får et morgenbad, kommer i tøjet og får morgenmad, så han kan tage en taxi op på Rådhuset inden kl. 8:00, da han som gruppeformand for sin byrådsgruppe skal deltage i budgetdrøftelserne.

Når det sker, så vil ældre også blive betragtet som rigtige mennesker.

For mig som borgmesterkandidat for DF i Dragør, er det netop opgaven med at reetablere respekten for ældre.
Det kan blive bedre i Dragør og i landets øvrige kommuner.

lørdag den 2. november 2013

DF skole politik i Dragør

DF sætter skolen højt.
Det var bl.a derfor vi i denne periode har behandlet skolerne intensivt. I 2010 overtog vi 4 fysisk nedslidte skoler, som via påbud fra overordnede myndigheder skulle renoveres snarest.
Da kommunekassen var i minus på 38 mio pga rod i administrationen, var det ikke muligt bare at tage millionerne til nødvendig renovering op af kassen.
Vi trimmede den kommunale organisation og fandt derved de 38 mio indenfor tidsfristen på 90 dage.
Men det fik jo ikke renoveret skolerne.
DF drog derfor sammen med V og A den konklusion, at det for at fremtidssikre en skoleudvikling, var bedst at gennemføre den skolestruktur ændring, som har spøgt i kulissen gennem de sidste 30 år.

Skulle DF deltage, krævede vi et håndslag fra A og V på vi denne gang gennemførte sagen, og ikke skulle opleve at se den falde på gulvet endnu en gang.
Det fik vi.
Lige siden har flertallet for strukturændringerne ligget fast. Vi må konstatere, at Liste T og konservative i 2010 valgte at stå udenfor.
Det er min subjektive vurdering, at de vurderede, at skolesagen atter ville falde som så mange gange tilforn. Og de derfor ville vinde valget i år.
Efterhånden som successen tegnede sig, blev de mere og mere stresset, som medførte, at de klagede til Gud og hvermand.

Fredag d. 1. november tog tre glade byrådsmedlemmer første spadestik til den største skoleudbygning i Dragør siden Christian IV byggede Nyboder.
Det bliver en god skole til den fremtidige skoleform. Alle klasseværelser, også i den ældre del, kommer op over 70 m2.
Byggeriet er nu i fuld gang og forventes færdigt i november 2014.
Når lokalerne er færdige vil eleverne fra Vierdiget bliver overført til St. Magleby.

Det er DFs holdning at undervisnings timetallet skal op.
Ved budgettet for 2014 fik vi en lang række poster ind for skolevæsenet.
Vi fik også vedtaget at Ungdomsskolen nu starter Det Maritime Hus på Havnen, hvor skolerne kan låne materiel til søsport.
Inklusionen, som krævet af regeringen, er startet.
DF havde som krav, at de elever som er blevet visiteret til specialskole i Tårnby, fortsætter i dette forløb uændret.
Det samme gør også finansieringen. Der er ingen besparelser.
Inklusionen begynder derfor fra bunden med start i 0 klasse.
Det har vist sig, at der er enkelte elever som giver alvorlige problemer. På grund af misforståelser, afsatte skolerne ikke ekstra timer til de udfordrede elever. Skolerne er nu klar over, at de skal indsætte det nødvendige. Det blev understreget på et udvalgsmøde, hvor DF havde krævet en indsats.
For DF er det klart, skolevæsenet med flere midler kan inkludere flere, end man har gjort tidligere. Men det er også vores klare opfattelse, at der stadig vil være enkelte elever, som ikke kan rummes i fællesskabet. De skal derfor visiteres til specialskole.
Pladserne er til rådighed.

Selve skolereformen er dd ikke endelig vedtaget, men bliver det snarest.

Hvordan afstemningerne kommer til at falde ud, kan jeg ikke forudse.
Men jeg tror på, at skoleflertallet A, V og DF vil sikre den bedste løsning, hvor vi får fuld valuta af det kommende samarbejde for eleverne af lærerne og pædagogerne.

Morten Dreyer
Borgmesterkandidat for Hele Dragør
DF.

Soc optræder som De Sidste Dages Hellige

Social dumpning.
Socialdemokraterne i Dragør optræder som Ðe Sidste Dages Hellige.
For mere end tre år fik DF vedtaget, at Dragør Kommune skal forlange ordnede forhold i de opgaver, som kommunen betaler for.
Det var et lidt forslæbende flertal, som støttede DFs forslag dengang.

Men nu truer kommunalvalget og så vil man sparke åbne døre ind.
Forleden fremsatte de dette forslag:

KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-10-2013
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Borgmesteren har på vegne af A-gruppen i mail af 20. oktober 2013 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:
”A foreslår, at administrationen udarbejder forslag til retningslinjer for, hvordan Dragør Kommune kan påtage sig et større socialt ansvar i for- bindelse med udbud, kontraktindgåelse o.l. Dette gælder både i forhold til byggeprojekter, men også ved indkøb af andre typer tjenesteydelser. A ønsker, at retningslinjerne omfatter både arbejdsklausuler mod social dumping og forpligtelser til at ansætte elever, for der i gennem at bidrage  til at flere unge får en uddannelse.
Motivation:
Dragør Kommune er den største virksomhed inden for kommunegræn- sen. Liste A ønsker at vi som virksomhed løfter vores del af ansvaret for velfærdssamfundet, ved at sikre at kommunens leverandører betaler skat, benytter legal arbejdskraft og hjælper til at uddanne elever.”

Det kunne DF da godt støtte.

Det var det samme vi foreslog tre år tidligere - og kommunen har administreret efter det lige siden.

Velkommen socialdemokrater til virkeligheden i 2013, hvor regeringen har åbnet alle grænser. Med de store problemer det giver.